ReadyPlanet.com
dot
เกี่ยวกับเรา articleยินดีต้อนรับสู่งานบริการ บริษัท เอ็มอาร์เอส สปีด จำกัด

       

               

บริษัท เอ็มอาร์เอส จำกัด ผู้ให้บริการด้านรับ-ส่งเอกสาร ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกทั้งบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารประจำบริษัทต่าง ๆ โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ท่านคงตระหนักดีว่าอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการเจริญเติบโตธุรกิจของท่านคือ สภาพการจราจรที่ติดขัดในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การติดต่องานทางด้านเอกสารเกิดความล่าช้า  ดังนั้น บริษัท เอ็มอาร์เอส สปีด จำกัด จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในงานบริการด้านรับ-ส่งเอกสาร จึงเสนอให้บริการ รับ-ส่งเอกสารต่อบริษัทของท่าน บริษัทฯ มีพนักงานรับ-ส่งเอกสารที่มีประสบการณ์ ในการทำงานมาเป็นเวลานาน มีความรู้ ความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล อย่างดี   โดยทีมงานที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน อันจะนำมาสู่การบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

 

 

 
เกี่ยวกับ MRS

หน้าแรก
รูปแบบการให้บริการของบริษัท article
ลูกค้าของเรา article
ติดต่อเรา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เอ็มอาร์เอสสปีด จำกัด 5/6 ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 26 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 02-995 3005-6,02-995 3344 แฟกซ์ 02-995 3049 Email : mrsspeedlaw@hotmail.com