ReadyPlanet.com
dot
บริการด้านกฎหมาย

 รับปรึกษากฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจักร / คดีทั่วไป / คดีอาญา / คดีแพ่ง

 1. กรณีบอกกล่าวทวงถาม โดยไม่มีการฟ้องคดี
 2. กรณีการฟ้องคดีแพ่ง มีข้อพิพาท
 3. กรณีการฟ้องคดีแพ่ง ไม่มีข้อพิพาท
 4. กรณีฟ้องคดีอาญา
 5. กรณีเร่งรัดหนี้สิน
 6. กรณีบังคับคดี
 7. กรณีติดตามจับกุม
 8. กรณีสืบสวน ตรวจค้น ตรวจสอบข้อมูล หลักฐาน
 9. กรณีให้คำปรึกษากฎหมายเฉพาะเรื่อง
 10. กรณีให้คำปรึกษากฎหมายประจำ ประเภทรายเดือน
 11. กรณีร่างนิติกรรมสัญญา
   
 • รับปรึกษาอรรถคดี ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ หรือประสานงานเพื่อดำเนินคดีในต่างประเทศ
 • ตรวจร่างและทำนิติกรรม สัญญาต่าง ๆ
 • ตรวจแปลและรับรองการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับงานธุรกิจต่าง ๆ
 • รับจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
 • รับตรวจสอบที่ดิน จดทะเบียนซื้อขายที่ดิน จำนองที่ดิน

 

*หมายเหตุ : ค่าบริการ

 1. ค่าวิชาชีพตามตกลง
 2. ค่าวิชาชีพจะขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์ ความยากง่าย และระยะเวลาในการดำเนินงาน
 3. ก่อนดำเนินการจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
 4. สำนักงานมีการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และที่ทำการของสำนักงานบริการ MRL

บริการจดทะเบียนบริษัท และห้างหุ้นส่วน จำกัด
บริการด้านบัญชี
บริการด้าน VISA และ WORKPERMIT
บริการด้านภาษีอากรCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท เอ็มอาร์เอสสปีด จำกัด 5/6 ซ.ลาดพร้าว 80 แยก 26 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 02-995 3005-6,02-995 3344 แฟกซ์ 02-995 3049 Email : mrsspeedlaw@hotmail.com